SZD1 2-10-0 No. L-5159
Urdoma, Arkhangelsk, Russia
Location: Locomotive Depot
Status: Reserve - for preservation
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways