SZD1 2-10-0 No. L-3306
Atyashevo, Mordovia, Russia
Location: Unknown
Status: Display
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways