SZD1 2-10-0 No. L-0470
Rubtsovsk, Altaj Republic, Russia
Location: Depot
Status: Scrapped
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways
Posted: Nov 20, 2023 @ 04:11:35 by Achim
Builder: Kolomna in 1948 c/n 8872 2012 scrapped