SZD 0-6-0T No. 9Pm-312
Kushva, Sverdlovsk, Russia
Location: GBRU Offices
Status: Lost