SZD1 0-6-0T No. b-202
Ruzayevka, Mordovia, Russia
Location: Unknown
Status: Display
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways
Posted: Nov 20, 2023 @ 05:11:22 by Achim
Location: 54.05635936687013, 44.945620427767444