NyangsGruva 0-4-0CA No. 12
Risten, Sweden
Location: Risten-Lakviks Järnväg
Status: Unknown