SZD 0-6-0T No. 9P-610
Shepetivka, Khmelnytski, Ukraine
Location: Monument
Status: Display