SZD1 2-10-0 No. L-3317
Gyumri, Armenia
Location: Unknown
Status: Operational
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways