SZD 0-10-0 No. Er789-75
Nizhnij Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: GAZ Car Factory
Status: Display