SZD 0-10-0 No. Er794-02
Vichka, Karelia, Russia
Location: Strategic Reserve
Status: Stored