SZD 0-10-0 No. Er766-54
Vichka, Karelia, Russia
Location: Strategic Reserve
Status: Stored