SZD (USATC) 2-10-0 No. YeM-3931
Vyazemskaya, Khabarovsk, Russia
Location: Loco Depot
Status: Display