SZD 4-8-4 No. P36-0071
Nizhnyj Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Museum - Gorky-Sort Station
Status: Display