SZD 2-10-0 No. YeA-2034
Vyazemskaya, Khabarovsk, Russia
Location: Strategic Reserve
Status: Lost