SZD 2-10-0 No. YeA-3378
Vyazemskaya, Khabarovsk, Russia
Location: Strategic Reserve
Status: Scrapped