Industrial 2-8-2 No. SY 1622
Liuzhou, Guangxi, China
Location: Ba Yi Ferro Alloy Group
Status: Unknown