industrial 2-10-2 No. QJ 3597
Maocun, Jiangsu, China
Location: Xuzhou Power Station
Status: Dumped