Qingshanquan Mining Railway 2-10-2 No. QJ 2132
Xuzhou, Jiangsu, China
Location: Coal Mine
Status: Out of Service