Pengzhou - Baishuihe Local Railway 0-8-0 No. 72
Pengzhou, Sichuan, China
Location: Workshop
Status: Dumped