Pengzhou - Baishuihe Local Railway 0-8-0 No. 67
Pengzhou, Sichuan, China
Location: Local Railway
Status: Operational