CR 0-8-0 No. 2851
Tangxian, Hebei, China
Location: Wangdu - Baihe Railway
Status: Derelict