Nenjiang - Heibaoshan Local Railway 2-8-2 No. JS 5741
Nenjiang, Heilongjiang, China
Location: Km. 152
Status: Derelict