Yuanbaoshan Coal Railway 2-8-2 No. JS 5696
Yuanbaoshan, Neimenggu, China
Location: Scrapped (1999)
Status: Scrapped