Yuanbaoshan Coal Railway 2-8-2 No. JS 5686
Yuanbaoshan, Neimenggu, China
Location: Scrapped (2000)
Status: Scrapped