Huanan Forestry Railway 0-8-0 No. B1 001
Huanan, Heilongjiang, China
Location: Huanan Forest Railway
Status: Dumped