CR 0-8-0 No. 1B1-009
Tangxian, Hebei, China
Location: Wangdu - Baihe Railway
Status: Operational