CR 0-8-0 No. 11B1-001
Tangxian, Hebei, China
Location: Wangdu - Baihe Railway
Status: Stored