Yuanbaoshan Coal Railway 2-8-2 No. JS 5617
Yuanbaoshan, Neimenggu, China
Location: Scrapped
Status: Scrapped