Yuanbaoshan Coal Railway 2-8-2 No. JS 8246
Yuanbaoshan, Neimenggu, China
Location: Coal Railway
Status: Out of Service