PKP (DRB) 2-10-0 No. Ty42-44 (52.4579)
Pyskowice, Silesia, Poland
Location: Skansen TOZK
Status: Operational