PKP (DR) 2-10-0 No. Ty2-115(52.377)
Zakopane, Poland
Location: PKP depot
Status: Stored