BDZ (DRG) 2-10-0 No. 15.24 (52.3240)
Asenovo, Bulgaria
Location: Strategic Reserve
Status: Stored