BDZ (DRG, SZD) 2-10-0 No. 15.204 (52 434, TE-8031)
Kalojanovetz, Bulgaria
Location: Strategic Reserve
Status: Scrapped