BDZ 2-8-2 No. 01.14
Asenovo, Bulgaria
Location: Strategic Reserve
Status: Stored