Yahatsu Seitetsu 0-6-0T No. 370
Yahata-Ku, Fukuoka, Japan
Location: Kitakyushu
Status: Display