JNR1 2-8-0 No. 79642
Yawatahama, Ehime, Japan
Location: Ojinomori Park
Status: Display
Abbreviation Expansion English
1 JNR Japanese National Railways Japanese National Railways