JNR 2-6-2 No. C58-322
Rakujuen, Shizuoka, Japan
Location: Rakujuen
Status: Display