JNR 2-8-2 No. D51-264
Koriyama City, Fukushima, Japan
Location: Kaiseizan Park
Status: Display