JNR 2-8-2 No. D51-370
Tsuchizaki-Ekimae, Akita, Japan
Location: Tsuchizaki-Ekimae Children's Park
Status: Display