Yubari Railway 2-8-0 No. 12
Ebetsu Nopporo, Hokkaido, Japan
Location: Ebetsu Nopporo
Status: Unknown