Bibai Railway 2-8-0 No. 6
Ebetsu Nopporo, Hokkaido, Japan
Location: Ebetsu Nopporo
Status: Unknown