LDC (DB) 4-6-2 No. 03.204 (03.2204-0 03.177)
Cottbus, Brandenburg, Germany
Location: Lausitzer Dampflokclub society
Status: Operational