Yuanbaoshan Coal Railway 2-8-2 No. JS 6066
Yuanbaoshan, Neimenggu, China
Location: Scrapped 2003
Status: Scrapped
Add a Note
Your name:
Your e-mail:
Comments: