SZD 0-6-0T No. 9P-504
Nizhny Tagil, Sverdlovsk, Russia
Location: Kuibyshev Plant.
Status: Display
Enlarged Photo © Vitalij Vladimirovich Volovik