Yuanbaoshan Coal Railway 2-8-2 No. JS 6066
Yuanbaoshan, Neimenggu, China
Location: Scrapped 2003
Status: Scrapped
Contribute a Photo
Photo to Upload:
Photographer:
Your email:
Caption Info: