Taiwan Sugar 0-6-0T No. 346
Xihu, Taiwan, Taiwan
Location: Xihu Sugar factory
Status: Operational
Enlarged Photo © Google Maps, Chen Fu Wang